ซื้อ-ขาย ลงประกาศฟรี

เว็บไซต์ศูนย์กลาง ลงประกาศฟรี สำหรับ ให้เช่า ซื้อ ขาย ออนไลน์ ทั่วประเทศไทย ลงประกาศ ขายของออนไลน์ ขายสินค้า โปรโมทร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ประกาศหางาน สมัครงาน ต้องการลูกจ้าง สร้างประกาศ ขาย ให้เช่า ต้องการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ที่ดิน ขายรถ ต้องการซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กล้อง คอมพิวเตอร์ มือถือ โฆษณาลงประกาศ คอร์สเรียนออนไลน์ การศึกษา แชร์ธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จัก

กำลังอยากขาย หรือ ให้เช่า-ซื้อ อะไรซักอย่างใช่ไหม? ลงประกาศฟรี ที่นี่

thailandclassified.net

bigbike

Zazzet.com คือผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์


ราคา ไม่ระบุ ประเภท : บริการ

รายละเอียดประกาศ

ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ หลายรูปแบบ เราคัดกรองและรวบรวมที่ดิน ผู้ขายฝากและนักลงทุนที่มีคุณภาพไว้ในที่เดียว โดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

1. การขายฝาก และกฎหมายการขายฝาก

 • ความหมายการขายฝาก

 • ขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขาย อาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ (ป.พ.พ. มาตรา ๔๙๑)

 • กฎหมายการขายฝาก

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๙๑ - ๕๐๒

  • - สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในกำหนดเวลาสัญญาขายฝาก หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีกำหนด ๑๐ ปี และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มีกำหนด ๓ ปี นับแต่เวลาซื้อขาย

  • - สัญญาขายฝากจะต้องมีกำหนดระยะเวลาว่าจะไถ่คืนกันเมื่อใด แต่จะกำหนดเวลาการไถ่คืนกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ ถ้าไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้นให้ลดลงมาเป็น ๑๐ ปี และ ๓ ปี ตามประเภททรัพย์

  • - การขยายกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากจะทำสัญญาขยายเวลาไถ่กี่ครั้งก็ได้แต่รวมกันแล้ว จะต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันทำสัญญาขายฝาก และจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ ผู้รับซื้อฝาก ซึ่งถ้าทรัพย์สินที่ขายฝากจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่จากการขายฝากจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตมิได้

  • - ผลของการใช้สิทธิไถ่ภายในกำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งขายฝากจะตกเป็นของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนโดยปลอดจากสิทธิ ใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่ ยกเว้นแต่เป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นไม่ทำให้ผู้ขายฝากหรือผู้ไถ่เสียหาย กำหนดเวลาเช่ามีเหลืออยู่เพียงใดให้คงสมบูรณ์เพียงนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี

  • (ที่มา : การจดทะเบียนขายฝาก – กรมที่ดิน nam.dol.go.th/registry/Documents/handbook2.pdf)

2. อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาสัญญาขายฝาก

อัตราดอกเบี้ยการขายฝากกำหนดไว้ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาที่ให้ขายฝากนั้นทำได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือแล้วแต่ตกลง

หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่ถอนได้ สามารถขยายระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน 10 และต้องทำเรื่องขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินก่อนครบกำหนดสัญญา

3. หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก และไม่รับขายฝาก

หลักทรัพย์ที่เรารับขายฝาก

 • ที่ดินเปล่า

 • บ้านเดี่ยว

 • คอนโด

 • ทาวน์เฮ้าส์

 • ทาวน์โฮม

 • อาคารสำนักงาน

 • อาคารพาณิชย์

 • ตึกแถว

 • อพาร์ทเม้นท์

 • รีสอร์ท

 • โรงแรม

 • โรงงาน

หลักทรัพย์ที่ไม่รับขายฝาก

 • หลักทรัพย์ที่ตาบอด

 • หลักทรัพย์ที่ไม่ติดซอย

 • หลักทรัพย์ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง รัศมี 100 เมตร

 • ที่ดินว่างเปล่า ขุดบ่อปลา

 • ที่ดินว่างเปล่ารกร้าง

 • ที่ดินว่างเปล่าที่โดนขุดหน้าดินไปขาย

 • ที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อ

 • บ้าน หรือ อาคาร ที่เป็นปลวก

 • บ้าน หรือ อาคาร ที่ร้าว หรือโครงสร้างทรุด

 • บ้าน หรือ อาคาร ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเกินกว่า 5 ปี

4. Bidding คืออะไร

Bidding คือ การที่นักลงทุนจะเข้าไปสู่ระบบการเสนอราคาหรือดอกเบี้ยให้กับเจ้าของทรัพย์สินในทรัพย์สินที่มีการขายฝาก โดยมีรูปแบบการยื่นข้อเสนอ 2 วิธี คือ 1.เสนอด้วยราคาขายฝาก 2.เสนอด้วยดอกเบี้ย ทั้งนี้ข้อเสนอจะถูกเลือกโดยผู้ขายฝาก(เจ้าของทรัพย์) โดยข้อเสนอที่ถูกเลือกไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเสนอที่ให้ราคาสูงสุด หรือดอกเบี้ยต่ำสุด

เงื่อนไขในการเสนอราคา

 • 4.1 เสนอด้วยดอกเบี้ย – กำหนดราคาทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินค่าทรัพย์ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% ต่อปี เสนอดอกเบี้ยต่ำลงได้ครั้งละ 0.25% เสนอได้ต่ำสุดที่ดอกเบี้ย 5% ต่อปี

 • 4.2 เสนอด้วยราคา – กำหนดดอกเบี้ยคงที่ 15% ต่อปี ราคาเริ่มต้นที่ 30% ของราคาประเมินค่าทรัพย์ เสนอราคาเพิ่มขึ้นได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และ 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินที่ขายฝาก เสนอได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินค่าทรัพย์

 • *****กรณีการ bidding ของนักลงทุน ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับคือ*****

 • การถือครองทรัพย์ตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ลงทุนซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงมูลค่าที่ดินที่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่ดินจริงในตลาดที่ดิน ดังนั้นนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่า แม้ไม่ได้รับการไถ่ถอนที่ดินตามกำหนด นักลงทุนจะได้รับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเต็ม ซึ่งสามารถนำไปขายหรือใช้ประโยชน์อื่นได้ต่อไป

 • หมายเหตุ : เงื่อนไขในการพิจารณาราคาขายฝากพร้อมอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นดุลพินิจและความพึงพอใจของเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือเป็นที่สุด

5. การทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

การทำสัญญาขายฝากจะไปทำที่สำนักงานที่ดิน เท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Zazzet ประสานงานระหว่างผู้ขายฝาก และนักลงทุน จึงทำให้สมาชิกไม่พลาดทั้งในเรื่อง กระบวนการ และขั้นตอนการนัดหมาย

6. การไถ่ถอนทรัพย์ และการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนทรัพย์

การขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากที่ดิน

ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากต้องไปดำเนินการจดทะเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดิน โดยการขยายระยะเวลาต้องขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

การไถ่ทรัพย์

เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากสามารถนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปชำระต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน กรรมสิทธิ์ก็จะกลับไปเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • 6.1 ให้ผู้ขายฝากแจ้งไปยังผู้ซื้อฝากล่วงหน้า 30 วัน เพื่อกำหนดการนัดหมายไปสำนักงานที่ดิน

 • 6.2 สิ่งที่ผู้ขายฝากต้องเตรียม

  • 6.2.1 คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง) และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

  • 6.2.2 เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย(สินไถ่) หากชำระดอกเบี้ยครบแล้วให้นำไปเฉพาะเงินต้นพร้อมหลักฐานการ ชำระเงิน (ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น)

  • 6.2.3 ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝาก (บุคคลธรรมดา)

   • - ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท

   • - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (คิดจากราคาประเมินราชการ นับระยะเวลาตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝากถึงวัน ไถ่ถอน)

   • - ค่าอากร 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน

 • 6.3 สิ่งที่นักลงทุนต้องเตรียม

  • 6.3.1 คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง) และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

  • 6.3.2 โฉนด(ตัวจริง)

  • หมายเหตุ - ก่อนครบกำหนด 30 วัน ทาง Zazzet จะมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ขายฝาก และนักลงทุนทาง SMS และ Email

บ้านเดี่ยว

แท็กประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ขายฝาก ที่ดิน ขาย บ้าน ขาย ที่ดิน ขาย คอนโด ขาย โรงแรม ขาย โรงงาน